Suvarnabhumi Airport

← Back to the Portfolio

ข่างภาพ freelance คนนึงที่มีโอกาสได้เข้าไปเสนอ concept ถ่ายภาพ ads ของการท่าอาศยานสุวรรณภูมิแข่งกับทีมอื่นๆหลายทีม งานจะขึ้นป้าย cut out 3 ป้ายทางเข้าสุวรรณภูมิ จากที่คิดว่าโอกาสจะได้งานมีน้อยมาก แต่สุดท้ายก็ได้รับเลือกจากการท่า และได้งานนี้มาทำ ผมขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่เข้ามาช่วยงานนี้

 

PHOTOGRAPHER BY ANUCHART PHOTOGRAPHY

M. 090 456 4449
LINE ID: ANUCHARTPHOTOGRAPHY
WWW.ANUCHARTPHOTOGRAPHY.COM
ANUCHARTS@GMAIL.COM

12695284_996799323726544_846604358_o

 

ช่างภาพมืออาชีพ, ถ่ายรูปแต่งงาน, ถ่ายภาพแต่งงาน, Bangkok Photography, Bangkok Photographer

  • Filed under: Fashion