WEDDING PACKAGE 

*** ข้อตกลงก่อนว่าจ้าง ถ่ายงานพิธี ***

 • ส่งงานภายใน 45 วัน ( กรณีที่ต้องการงานด่วนภายใน 2 สัปดาห์ คิดราคาเพิ่ม 5,000.-)
 • ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนและให้ไฟล์ภาพที่คัดแล้วทั้งหมด เป็นไฟล์ภาพ Jpeg ความละเอียดสูง
 • ภาพทุกภาพจะมีการปรับแสง สี และโทนภาพ ตามอารมณ์ของภาพ ซึ่งเป็นโทนภาพที่เป็นสไตล์ของผมดูตัวอย่างจากในเวป
 • และ “ ไม่มีการรีทัชภาพ ” เช่นการบีบแขน บีบขา ให้ผอม หรือทำหน้าเรียบเนียนเกินความเป็นจริง
 • ยกเว้นการถ่าย Pre wedding จะรีทัชภาพที่ใช้หน้างานหรือที่ลูกค้าเลือกจะใช้ในงาน
 • ส่งงานในรูปแบบ flash drive พร้อม packaging ที่ออกแบบมาพิเศษ
 • การจองคิวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการวางมัดจำเรียบร้อยแล้ว
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ภาพนิ่ง / PHOTOGRAPHY PACKAGE
Package A  –  ภาพนิ่ง    งานพิธีเช้า  หรือ งานเลี้ยงเย็น     
ราคา 30,000.-  ราคาต่อช่วงเวลา }                   
 • เวลาการทำงาน       6:00 – 11:00 หรือ 17:00 – 22:00 ( เฉพาะงานเย็น เริ่มถ่ายแต่งหน้า 16:00 – 17:30 )
 • จำนวนช่างภาพ.      3 ท่าน. ผู้ช่วย 1 ท่าน
 • ระยะเวลาส่งงาน.     45 วัน
 • ส่งงาน ( file ).        ไฟล์ JPG ความละเอียดสูง
 • รูปแบบส่งงาน         Flashdrive + Packaging ออกแบบพิเศษ
 • แสงสว่าง                ไฟ spot light + ไฟ studio สำหรับหน้า backdrop
 • After Party           เพิ่ม  5,000.-  กรุณาแจ้งล่วงหน้า
 • มัดจำล่วงหน้         10,000.- ส่วนที่เหลือ ชำระวันงาน 
Package B  –  ภาพนิ่ง.  งานพิธีเช้า เลี้ยงเที่ยง
ราคา 40,000.-                  
 • เวลาการทำงาน       6:00 – 14:30.  / ถ่ายเบื้องหลังแต่งหน้า 10:30-11:30 /
 • จำนวนช่างภาพ.      3 ท่าน. ผู้ช่วย 1 ท่าน
 • ระยะเวลาส่งงาน.     45 วัน
 • ส่งงาน ( file ).        ไฟล์ JPG ความละเอียดสูง
 • รูปแบบส่งงาน         Flashdrive + Packaging ออกแบบพิเศษ
 • แสงสว่าง                ไฟ spot light + ไฟ studio สำหรับหน้า backdrop
 • มัดจำล่วงหน้         10,000.- ส่วนที่เหลือ ชำระวันงาน
Package C  –  ภาพนิ่ง.   งานพิธีเช้า เลี้ยงเย็น     
ราคา 55,000.-                  
 • เวลาการทำงาน       6:00 –  22:00 ( เฉพาะงานเย็น เริ่มถ่ายแต่งหน้า 16:00 – 17:30 )
 • จำนวนช่างภาพ.      3 ท่าน. ผู้ช่วย 1 ท่าน
 • ระยะเวลาส่งงาน.     45 วัน
 • ส่งงาน ( file ).        ไฟล์ JPG ความละเอียดสูง
 • รูปแบบส่งงาน         Flashdrive + Packaging ออกแบบพิเศษ
 • แสงสว่าง                ไฟ spot light + ไฟ studio สำหรับหน้า backdrop
 • After Party           เพิ่ม  5,000.-  กรุณาแจ้งล่วงหน้า
 • มัดจำล่วงหน้         15,000.- ส่วนที่เหลือ ชำระวันงาน
Package D  –  ภาพนิ่ง.   งานพิธีในโบสถ์
ราคา 20,000.-                 
 • เวลาการทำงาน       3-4 ชั่วโมง
 • จำนวนช่างภาพ.      3 ท่าน. ผู้ช่วย 1 ท่าน
 • ระยะเวลาส่งงาน.     45 วัน
 • ส่งงาน ( file ).        ไฟล์ JPG ความละเอียดสูง
 • รูปแบบส่งงาน         Flashdrive + Packaging ออกแบบพิเศษ
 • แสงสว่าง                ไฟ spot light + ไฟ studio สำหรับหน้า backdrop
 • มัดจำล่วงหน้         10,000.- ส่วนที่เหลือ ชำระวันงาน
Package E  –  ภาพนิ่ง.  ช่างภาพ CANDID
ราคา 15,000.-     ราคาต่อช่วงเวลา เช้า หรือ เย็น  } 
**** จะต้องมีช่างภาพพิธีการหลักแล้ว 1 ทีม ****         
 • เวลาการทำงาน       4-5 ชั่วโมง 
 • จำนวนช่างภาพ.      1 ท่าน. ผู้ช่วย 1 ท่าน
 • ระยะเวลาส่งงาน.     30 วัน
 • ส่งงาน ( file ).        ไฟล์ JPG ความละเอียดสูง
 • รูปแบบส่งงาน         Flashdrive + Packaging ออกแบบพิเศษ
 • แสงสว่าง                ไฟ spot light + ไฟ studio สำหรับหน้า backdrop
 • มัดจำล่วงหน้         5,000.- ส่วนที่เหลือ ชำระวันงาน
   ( ราคายังไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก ในกรณีที่เป็นงานต่างจังหวัด )
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ภาพนิ่ง + วิดีโอ VDO /.  PHOTOGRAPHY + CINEMATOGRAPHY  
Package F  –  ภาพนิ่ง + VDO.  งานพิธีเช้า  หรือ งานเลี้ยงเย็น     
ราคา 55,000.-  ราคาต่อช่วงเวลา }                   
 • เวลาการทำงาน       6:00 – 11:00 หรือ 17:00 – 22:00 ( เฉพาะงานเย็น เริ่มถ่ายแต่งหน้า 16:00 – 17:30 )
 • จำนวนช่างภาพ.      ภาพนิ่ง 3 ท่าน. ช่างภาพ VDO 3 ท่าน.  ผู้ช่วย 1 ท่าน
 • ระยะเวลาส่งงาน.     45 วัน
 • ส่งงาน ( file ).        ไฟล์ JPG ความละเอียดสูง
 • ส่งงาน VDO           VDO ไฮไลท์ ความ 5-7 นาที  และตัดต่อภาพบบรยากาศงานความยาว 45 นาที
 • รูปแบบส่งงาน         Flashdrive + Packaging ออกแบบพิเศษ
 • แสงสว่าง                ไฟ spot light + ไฟ studio สำหรับหน้า backdrop
 • After Party           เพิ่ม  5,000.-  กรุณาแจ้งล่วงหน้า
 • มัดจำล่วงหน้         15,000.- ส่วนที่เหลือ ชำระวันงาน
Package G  –  ภาพนิ่ง + VDO.  งานพิธีเช้า เลี้ยงเที่ยง
 ราคา 75,000.-                  
 • เวลาการทำงาน       6:00 – 14:30.  / ถ่ายเบื้องหลังแต่งหน้า 10:30-11:30 /
 • จำนวนช่างภาพ.     ภาพนิ่ง 3 ท่าน. ช่างภาพ VDO 3 ท่าน.  ผู้ช่วย 1 ท่าน
 • ระยะเวลาส่งงาน.     45 วัน
 • ส่งงาน ( file ).        ไฟล์ JPG ความละเอียดสูง. 
 • ส่งงาน VDO           VDO ไฮไลท์ ความ 5-7 นาที  และตัดต่อภาพบบรยากาศงานความยาว 45 นาที
 • รูปแบบส่งงาน         Flashdrive + Packaging ออกแบบพิเศษ
 • แสงสว่าง                ไฟ spot light + ไฟ studio สำหรับหน้า backdrop
 • มัดจำล่วงหน้า         20,000.- ส่วนที่เหลือ ชำระวันงาน

 

Package H  –  ภาพนิ่ง + VDO.    งานพิธีเช้า เลี้ยงเย็น     
ราคา 110,000.-                  
 • เวลาการทำงาน       6:00 –  22:00 ( เฉพาะงานเย็น เริ่มถ่ายแต่งหน้า 16:00 – 17:30 )
 • จำนวนช่างภาพ.      ภาพนิ่ง 3 ท่าน. ช่างภาพ VDO 3 ท่าน.  ผู้ช่วย 1 ท่าน
 • ระยะเวลาส่งงาน.     45 วัน
 • ส่งงาน ( file ).        ไฟล์ JPG ความละเอียดสูง
 • ส่งงาน VDO           VDO ไฮไลท์ ความ 5-7 นาที  และตัดต่อภาพบบรยากาศงานความยาว 45 นาที
 • รูปแบบส่งงาน         Flashdrive + Packaging ออกแบบพิเศษ
 • แสงสว่าง                ไฟ spot light + ไฟ studio สำหรับหน้า backdrop
 • After Party           เพิ่ม  5,000.-  กรุณาแจ้งล่วงหน้า
 • มัดจำล่วงหน้         30,000.- ส่วนที่เหลือ ชำระวันงาน
   ( ราคายังไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก ในกรณีที่เป็นงานต่างจังหวัด )
…………………………………………………………………………………………………………………………….
พรีเวดดิ้ง / PRE-WEDDING PACKAGE 
Package P1  –  กรุงเทพและปริมณฑล
ราคา 20,000.-                  
 • เวลาการทำงาน       9:30-  17:30 
 • ค่าสถานที่               ไม่รวมค่าสถานที่
 • ค่าเดินทาง ที่พัก      ไม่คิดค่าเดินทาง
 • จำนวนช่างภาพ.      1 ท่าน. ผู้ช่วย 1 ท่าน
 • แต่งหน้าทำผม         แต่หน้าทำผม 3-4 ชุด ช่างแต่งหน้าดูและตลอดทั้งวัน
 • เสื้อผ้า                     ลูกค้าเตรียมชุดมาเอง
 • ระยะเวลาส่งงาน.      45 วัน
 • ส่งงาน ( file ).        ไฟล์ JPG ความละเอียดสูง
 • รูปแบบส่งงาน         Flashdrive + Packaging ออกแบบพิเศษ
 • มัดจำล่วงหน้         5,000.- ส่วนที่เหลือ ชำระวันงาน
Package P2  –  เขาใหญ่  หัวหิน
ราคา 25,000.-                  
 • เวลาการทำงาน       9:30-  17:30 
 • ค่าสถานที่               ไม่รวมค่าสถานที่
 • ค่าเดินทาง ที่พัก      รวมค่าเดินทางและที่พัก
 • จำนวนช่างภาพ.      1 ท่าน. ผู้ช่วย 1 ท่าน
 • แต่งหน้าทำผม         แต่หน้าทำผม 3-4 ชุด ช่างแต่งหน้าดูและตลอดทั้งวัน
 • เสื้อผ้า                     ลูกค้าเตรียมชุดมาเอง
 • ระยะเวลาส่งงาน.      45 วัน
 • ส่งงาน ( file ).        ไฟล์ JPG ความละเอียดสูง
 • รูปแบบส่งงาน         Flashdrive + Packaging ออกแบบพิเศษ
 • มัดจำล่วงหน้         5,000.- ส่วนที่เหลือ ชำระวันงาน

 

Package P3  –  เชียงใหม่. น่าน. หรือพื้นที่ที่ต้องเดินทางไกล
ราคา 30,000.-                  
 • เวลาการทำงาน       9:30-  17:30 
 • ค่าสถานที่               ไม่รวมค่าสถานที่
 • ค่าเดินทาง ที่พัก      รวมค่าเดินทาง  ไม่รวมค่าที่พัก
 • จำนวนช่างภาพ.      1 ท่าน. ผู้ช่วย 1 ท่าน
 • แต่งหน้าทำผม         แต่หน้าทำผม 3-4 ชุด ช่างแต่งหน้าดูและตลอดทั้งวัน
 • เสื้อผ้า                     ลูกค้าเตรียมชุดมาเอง
 • ระยะเวลาส่งงาน.      45 วัน
 • ส่งงาน ( file ).        ไฟล์ JPG ความละเอียดสูง
 • รูปแบบส่งงาน         Flashdrive + Packaging ออกแบบพิเศษ
 • มัดจำล่วงหน้         5,000.- ส่วนที่เหลือ ชำระวันงาน

 

*** ราคาทุก package ไม่รวมค่าสถานที่ 

 •  ถ่าย 1 วันไม่จำกัดจำนวนภาพ
 •  ช่างแต่งหน้า ทำผม ดูแลตลอดวัน
 • ถ่ายงานไม่จำกัดชุด ( ลูกค้าเตรียมชุดมาเอง )
 •  แต่งภาพพิเศษ 30 ภาพ
 • ให้ไฟล์ทั้งหมดพร้อมปรับแต่งแสง สี ให้ภาพสวยงาม
 •  ส่งงานเป็นไฟล์ Jpg ใส่ flash drive ที่ design มาพิเศษ
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ถ่ายภาพ Interior
ราคา 25,000.-
 • เวลาการทำงาน       9:00 –  17:00 
 • จำนวนช่างภาพ.      ภาพนิ่ง 1 ท่าน. ผู้ช่วย 1 ท่าน
 • ระยะเวลาส่งงาน.     30 วัน
 • ส่งงาน ( file ).        ไฟล์ JPG ความละเอียดสูง
 • รูปแบบส่งงาน         Flashdrive + Packaging ออกแบบพิเศษ
 • แสงสว่าง                ไฟ spot light 
 • มัดจำล่วงหน้         10,000.- ส่วนที่เหลือ ชำระหลังส่งงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………….
PHOTOGRAPHER BY ANUCHART PHOTOGRAPHY
M. 090 456 4449
LINE ID: ANUCHARTPHOTOGRAPHY
WWW.ANUCHARTPHOTOGRAPHY.COM
ANUCHARTS@GMAIL.COM

12695284_996799323726544_846604358_o