Waldorf Astoria Bangkok, wedding, สถานที่แต่งงาน, แต่งงาน

Waldorf Astoria Bangkok อีกหนึ่งโรงแรมหรู่ที่คู่รักหลายๆคู่ เลือกให้เป็นสถานที่จัดแต่งงาน  จุดเด่นของ Waldorf Astoria Bangkok น่าจะเป็นโถงบันไดวน ที่ได้แสงธรรมชาติ
ซึ่งเป็นมุมที่ถ่ายภาพได้สวยมาก และห้องจัดเลี้ยงที่มีฝ้าเพดานที่สูง
Waldorf Astoria Bangkok 

 

No images found, please add some images.