KAEW & BEER @CHATRIUM HOTEL

KAEW & BEER @CHATRIUM HOTEL  ถ่ายรูปต่งงาน ที่ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์

งานของคุณเบียร์ และคุณแก้ว หรือเรียกอีกแบบว่า แก้วเบียร์ ขอบคุณที่เลือกทีมงานของผม ให้ถ่ายรูปแต่งงานให้ในวันสำคัญนี้

เราเป็นทีมงานที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง การถ่ายรูปแต่งงาน มากๆ เพราะเรามองว่ามันคือ วันสำคัญเพียงวันเดียว ที่งานพลาดไม่ได้

เพราะจะไม่มีโอกาสกลับมาแก้ไขได้ เราจึงให้ความสำคัญกับงานถ่ายรูปแต่งงาน ในทุกขั้นตอน

PHOTOGRAPHER BY ANUCHART PHOTOGRAPHY
M. 090 456 4449
LINE ID: ANUCHARTPHOTOGRAPHY
WWW.ANUCHARTPHOTOGRAPHY.COM
ANUCHARTS@GMAIL.COM