eastin grand hotel sathorn แต่งงาน , Fah + Aom

งานพิธีหมั้น ที่จัดในช่วงโควิด 19 ทำให้สเกลงานต้องลดขนาดลง แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือบบรรยากาศที่อบอุ่นในงานที่มีเฉพาะเพื่อน และญาติที่สนิทเท่านั้น
งานน้องฟ้า น้องออม จัดขึ้นที่โรงแรม eastin grand hotel sathorn  เป็นโรงแรมที่มีจุดเด่นตรงมุมดาดฟ้าของโรงแรมที่เห็นวิวของถนนสาทร

 

No images found, please add some images.