Alex & Nutchanat @Amphawa

เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสถ่ายงานพิธีไทยๆ ที่มีการแห่ขันหมากไปรับเจ้าสาวทางเรือ จากแม่น้ำแม่กลอง ล่องเรือผ่านตลาดน้ำอัมพวาในยามเช้า ทำให้ได้มุมมองที่แปลกตากว่าที่เคยถ่ายมา ก่อนถ่ายงานนี้จึงต้องทำการบ้านมากกว่างานอื่นๆ มีการวางแผน survey สถานที่กันก่อนถ่าย วางตำแหน่งมุมกล้องและหน้าที่รับผิดชอบในทีม น่าจะเป็นอีกงานที่มีความท้าทายและก็สนุกสนานกันตลอดวันงาน
ต้องขอบคุณคุณนุช และคุณ alex มากๆ ที่ช่วยจัดเตรียมความพร้อมของงานและจัดเตรียมเรืออีกหนึ่งลำสำหรับทีมงานตามที่ผมขอไป
ขอคุณพี่อุ๊บ เจ้าถิ่นที่พาผม survey ก่อนวันงาน และช่วยอำนวยความสะดวกทุกๆอย่างในวันงาน พี่อุ๊บใจดีมากๆครับ
ขอบคุณญาติฝั่งเจ้าสาว และเพื่อนๆของเจ้าบ่าว เจ้าสาว ทุกคนเป็นกันเองมากๆครับ ประทับใจจริงๆ