Mo & Pong wedding @Marriott Bangkok Hotel

Mo & Pong wedding@Marriott Bangkok Hotel  ถ่ายรูปแต่งงานที่ Marriott Bangkok Hotel

ขอบคุณสถานที่สวยๆของโรงแรม Marriott Bangkok Hotel  ถือว่าเป็นอีกโรงแรมที่สวยมากๆ 

ขอขอบคุณคุณโมมากๆที่เลือกที่งานของ Anuchart Photography ให้ถ่ายภาพแต่งงาน ในวันสำคัญนี้นะครับ

ทีมงานของเราตั้งใจกับงานนี้มากๆ เพราะเราให้ความสำคัญของการถ่ายภาพแต่งงาน ของลูกค้าทุกคู่ เพราะ

เราเข้าใจว่า ลูกค้าเลือกเราให้ถ่ายภาพแต่งงานให้ เพราะคุณให้ความสำคัญของงานแต่งเป็นพิเศษ

Photographer by Anuchart Photography
M. 090 456 4449
Line ID: anuchartphotography
www.anuchartphotography.com
anucharts@gmail.com