โบสถ์ ABAC @ St. Louis Marie de Montfort

พิธีทางศาสนาคริสต์ ถูกจัดขึ้นที่ โบสถ์ประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบางนา  หรือ ที่เรามักจะเรียกกันว่า โบสถ์ ABAC     St. Louis Marie de Montfort

เป็นอีกหนึ่งโบสถ์ที่มี สถาปัตยกรรม ที่งดงามมาก  งานชุดนนี้จึงเป็นมุม candid ที่เก็บเรื่องราวของอารมณ์รวมถึง เก็บความสวยงามทางสถาปัยกรรมของ

โบสถ์ ABAC เป็นภาพหลักๆในงานนี้   ขอขอบคุณพี่ เอ๊ดดี้ eddifoto ที่ให้โอกาสผมมีส่วนร่วมในงานนี้ครับ  #โบสถ์ ABAC

………………………………………………………………
” Capture memories”
contact : อ้น 090-456-4449
anucharts@gmail.com

https://www.facebook.com/anuchartphotography