มหิดลสิทธาคาร

← Back to the Portfolio

งานถ่ายภาพวันเปิดอาคาร มหิดลสิทธาคาร  ทีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหิดลสิทธาคารอันหมายถึง ความสำเร็จแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Prince Mahidol Hall” ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวมหิดล

มหิดลสิทธาคาร  เป็นอาคารที่ออกแบบให้มีด้านหน้า 3 ด้าน ออกแบบโดยบริษัท P49  เป็นอาคารที่ใช้เป็นหอประชุมขนาดใหญ่ เป็นที่แสดง Orchestra

และพระราชทานปริญญาบตัร

 

 

  • Filed under: Landscape Photography