K.Aor & K.Ti@Grand Hyatt Erawan Bangkok

K.Aor & K.Ti@Grand Hyatt Erawan Bangkok

ทีมงานมีโอกาสได้ถ่ายรูปแต่งงานให้กับคุณอ้อ คุณติ ทั้ง 3 ช่วงเวลา เริ่มจากงานเช้าพิธีไทยที่โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok และไปต่อพิธีคริสต์

ที่โบสถ์ วัดแม่พระลูกประคำ หรืออีกชื่อนึง “วัดกาลหว่าร์” ถือว่าเป็นโบสถ์ที่เคร่งเรื่องพิธีการมากๆ 

ที่ วัดแม่พระลูกประคำ  เป็นงานที่มีแค่ญาติและเพื่อนสนิท แต่ก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้าง fix เวลามากๆ เพราะหลังจากเสร็จงานที่ วัดแม่พระลูกประคำ  ทีมงาน

ต้องรีบกลับมาที่โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok  เพื่อรีบเตรียมตัวสำหรับงานเย็นที่มีแขกถึง 700 คน

ต้องขอขอบคณคุณอ้อ คุณติมากๆ ที่เลือกทีมงานผมให้ถ่ายรูปแต่งงานในวันสำคัญนี้นะครับ