PHOTOGRAPHER BY ANUCHART PHOTOGRAPHY
M. 090 456 4449
LINE ID: ANUCHARTPHOTOGRAPHY
WWW.ANUCHARTPHOTOGRAPHY.COM
ANUCHARTS@GMAIL.COM

12695284_996799323726544_846604358_o

DOWNLOAD PORTFOLIO
WEDDING PACKAGE 
*** ข้อตกลงก่อนว่าจ้าง ถ่ายงานพิธี ***
 • – ส่งงานภายใน 30 วัน
 • – ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนและให้ไฟล์ภาพที่คัดแล้วทั้งหมด เป็นไฟล์ภาพ Jpeg ความละเอียดสูง
 • – ภาพทุกภาพจะมีการปรับแสง สี และโทนภาพ ตามอารมณ์ของภาพ ซึ่งเป็นโทนภาพที่เป็นสไตล์ของผมดูตัวอย่างจากในเวป 
 • และ “ ไม่มีการรีทัชภาพ ” เช่นการบีบแขน บีบขา ให้ผอม หรือทำหน้าเรียบเนียนเกินความเป็นจริง  
 • ยกเว้นการถ่าย Pre wedding จะรีทัชภาพที่ใช้หน้างานหรือที่ลูกค้าเลือกจะใช้ในงาน
 • – ส่งงานในรูปแบบ flash drive พร้อม packaging ที่ออกแบบมาพิเศษ
 • – การจองคิวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการวางมัดจำเรียบร้อยแล้ว

……………………………………………………………………………………………………………………………..

/ Photography Package / ภาพนิ่ง 
Photography Package A   พิธีเช้า  { 6:00 – 11:00 }                          
 • – ถ่ายภาพพิธีการ ไทย หรือ จีน เช่น ตักบาตร แห่ขันหมาก รับไหว้  ยกน้ำชา รดน้ำสังข์ ส่งตัวในกรณีส่งตัวที่โรงแรมจัดงาน            
ช่างภาพ  3 ท่าน   พร้อมผู้ช่วย 1 ท่าน       ราคา 25,000.-   
ช่างภาพ  2 ท่าน   พร้อมผู้ช่วย 1 ท่าน       ราคา 20,000.-

 

 
Photography Package B  พิธีเช้า เลี้ยงเที่ยง  { 6:00 – 14:00 }       
 • – ถ่ายภาพพิธีการ ไทย หรือ จีน เช่น ตักบาตร แห่ขันหมาก รับไหว้  ยกน้ำชา รดน้ำสังข์ ส่งตัวในกรณีส่งตัวที่โรงแรมจัดงาน
 • – หลังจากจบพิธีการช่วงเช้า ช่างภาพจะแบ่งเป็น 2 ทีม เพื่อเตรียมจัดไฟสำหรับพิธีการช่วงบ่าย และอีกทีมขึ้นไปเก็บภาพเบื้องหลังแต่งหน้า
 • – คำแนะนำสำหรับพิธีเช้าเลี้ยงเที่ยง คือพิธีการช่วงเช้าทั้งหมดควรจะจบไม่เกิน 10 โมงเช้า และลงมาต้อนรับแขกเวลา 11:30 เพื่อให้มีเวลาสำหรับเก็บภาพเบื้องหลัง
ช่างภาพ  3 ท่าน   พร้อมผู้ช่วย 1 ท่าน       ราคา 35,000.- 
ช่างภาพ  2 ท่าน   พร้อมผู้ช่วย 1 ท่าน       ราคา 30,000.-

 

 

Photography Package C  งานเลี้ยงเย็น  { 17:00 – 22:00 }                 
 • – 16:00 เก็บภาพเบื้องหลังแต่งหน้า ทำผม บรรยากาศให้องแต่งตัว เก็บภาพชุดแต่งงาน แหวน รองเท้า และอื่นๆ
 • –  17:30 เก็บภาพแขกหน้าซุ้มถ่ายภาพ  เก็บภาพ decoration ในงาน
 • –  19:30-22:00  เก็บภาพงานเย็น ภาพเปิดตัวเข้างาน พิธีการบนเวที ตัดเค๊ก โยนช่อดอกไม้ และส่งแขกหน้าซุ้ม
ช่างภาพ  3 ท่าน   พร้อมผู้ช่วย 1 ท่าน       ราคา 25,000.- 
ช่างภาพ  2 ท่าน   พร้อมผู้ช่วย 1 ท่าน       ราคา 20,000.-

 

 

Photography Package D  พิธีเช้า เลี้ยงเย็น { 06:00 – 22:00 }      
 • – 6:00 – 11:00 ถ่ายภาพพิธีการ ไทย หรือ จีน เช่น ตักบาตร แห่ขันหมาก รับไหว้  ยกน้ำชา รดน้ำสังข์ ส่งตัวในกรณีส่งตัวที่โรงแรมจัดงาน
 • –16:00 เก็บภาพเบื้องหลังแต่งหน้า ทำผม บรรยากาศให้องแต่งตัว เก็บภาพชุดแต่งงาน แหวน รองเท้า และอื่นๆ
 • – 17:30 เก็บภาพแขกหน้าซุ้มถ่ายภาพ  เก็บภาพ decoration ในงาน
 • – 19:30-22:00  เก็บภาพงานเย็น ภาพเปิดตัวเข้างาน พิธีการบนเวที ตัดเค๊ก โยนช่อดอกไม้ และส่งแขกหน้าซุ้ม
 • – ในกรณีที่มี After party  กรุณาแจ้งล่วงหน้าครับ  คิดราคาเพิ่มเติม 5,000 THB 
ช่างภาพ  3 ท่าน   พร้อมผู้ช่วย 1 ท่าน       ราคา 50,000.-
ช่างภาพ  2 ท่าน   พร้อมผู้ช่วย 1 ท่าน       ราคา 40,000.-  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

/ Cinematography Package / วีดีโอ
 Cinematography Package A   พิธีเช้า  { 6:00 – 11:00 }                           
 • – ถ่ายภาพพิธีการ ไทย หรือ จีน เช่น ตักบาตร แห่ขันหมาก รับไหว้  ยกน้ำชา รดน้ำสังข์ ส่งตัวในกรณีส่งตัวที่โรงแรมจัดงาน             
ช่างภาพ  3 ท่าน   พร้อมผู้ช่วย 1 ท่าน       ราคา 25,000.- 
ช่างภาพ  2 ท่าน   พร้อมผู้ช่วย 1 ท่าน       ราคา 20,000.-
Cinematography Package B  พิธีเช้า เลี้ยงเที่ยง  { 6:00 – 14:00 }       
 • – ถ่ายภาพพิธีการ ไทย หรือ จีน เช่น ตักบาตร แห่ขันหมาก รับไหว้  ยกน้ำชา รดน้ำสังข์ ส่งตัวในกรณีส่งตัวที่โรงแรมจัดงาน
 • – หลังจากจบพิธีการช่วงเช้า ช่างภาพจะแบ่งเป็น 2 ทีม เพื่อเตรียมจัดไฟสำหรับพิธีการช่วงบ่าย และอีกทีมขึ้นไปเก็บภาพเบื้องหลังแต่งหน้า
 • – คำแนะนำสำหรับพิธีเช้าเลี้ยงเที่ยง คือพิธีการช่วงเช้าทั้งหมดควรจะจบไม่เกิน 10 โมงเช้า เพื่อให้มีเวลาสำหรับเก็บภาพเบื้องหลัง
ช่างภาพ  3 ท่าน   พร้อมผู้ช่วย 1 ท่าน       ราคา 35,000.- 
ช่างภาพ  2 ท่าน   พร้อมผู้ช่วย 1 ท่าน       ราคา 30,000.-

 

Cinematography Package C  งานเลี้ยงเย็น  { 17:00 – 22:00 }                
 • – 16:00 เก็บภาพเบื้องหลังแต่งหน้า ทำผม บรรยากาศให้องแต่งตัว เก็บภาพชุดแต่งงาน แหวน รองเท้า และอื่นๆ
 • –  17:30 เก็บภาพแขกหน้าซุ้มถ่ายภาพ  เก็บภาพ decoration ในงาน
 • –  19:30-22:00  เก็บภาพงานเย็น ภาพเปิดตัวเข้างาน พิธีการบนเวที ตัดเค๊ก โยนช่อดอกไม้ และส่งแขกหน้าซุ้ม
ช่างภาพ  3 ท่าน   พร้อมผู้ช่วย 1 ท่าน       ราคา 25,000.- 
ช่างภาพ  2 ท่าน   พร้อมผู้ช่วย 1 ท่าน       ราคา 20,000.-

 

Cinematography Package D  พิธีเช้า เลี้ยงเย็น { 06:00 – 22:00 }      
 • – ช่างภาพ 3 ท่าน เฉพาะภาพนิ่ง
 • – ผู้ช่วยช่างภาพ 1 ท่าน
 • – 6:00 – 11:00 ถ่ายภาพพิธีการ ไทย หรือ จีน เช่น ตักบาตร แห่ขันหมาก รับไหว้  ยกน้ำชา รดน้ำสังข์ ส่งตัวในกรณีส่งตัวที่โรงแรมจัดงาน
 • –16:00 เก็บภาพเบื้องหลังแต่งหน้า ทำผม บรรยากาศให้องแต่งตัว เก็บภาพชุดแต่งงาน แหวน รองเท้า และอื่นๆ
 • – 17:30 เก็บภาพแขกหน้าซุ้มถ่ายภาพ  เก็บภาพ decoration ในงาน
 • – 19:30-22:00  เก็บภาพงานเย็น ภาพเปิดตัวเข้างาน พิธีการบนเวที ตัดเค๊ก โยนช่อดอกไม้ และส่งแขกหน้าซุ้ม
 • – ในกรณีที่มี After party  กรุณาแจ้งล่วงหน้าครับ  คิดราคาเพิ่มเติม5,000 THB 
ช่างภาพ  3 ท่าน   พร้อมผู้ช่วย 1 ท่าน       ราคา 50,000.-
ช่างภาพ  2 ท่าน   พร้อมผู้ช่วย 1 ท่าน       ราคา 40,000.-
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Pre-Wedding Package    ( กรุณานัดเจอเพื่อคุย Concept การถ่าย )
ในมุมมองของผม คำว่า PRE WEDDING คือเรื่องราวที่เป็นจุดริ่มต้น ก่อนที่คน 2 คนมาใช้ชีวิตด้วยกัน ผมเลยเลือกที่จะถ่ายรูปในมุมมองเล่าเรื่องผ่าน LIFE STYLE ที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกัน จนถึงวันแต่งงาน ภาพผมอาจจะไม่หวือหวา เพราะแต่ละคู่อาจจะไม่ได้ใส่ชุดแต่งงานถ่าย หรือ ไม่ได้ไปใช้สถานที่สวยๆถ่าย ผมมักจะเลือกสถานที่ที่เป็นความทรงจำ สถานที่ที่คุ้นเคย อาจจะเป็นบ้าน ร้านกาแฟ ถนนเส้นต่างๆ หรืแม้แต่วัด ขอแค่มันเป็น STORY ที่คน 2 คนใช้ชีวิตร่วมกันมา  เพราะผมมองว่า ในวันนึงที่ทั้งคู่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกัน ภาพเหล่านี้มันจะย้อนให้คุณนึกถึงความทรงจำก่อนแต่งงานได้ดีที่สุด 
“ผมเลือกที่จะถ่ายภาพให้ไม่เหมือนคนอื่น. เพราะผมเลือกที่จะถ่ายภาพให้เป็นตัวคุณมากที่สุด”
 •  ถ่าย 1 วันไม่จำกัดจำนวนภาพ
 •  ช่างแต่งหน้า ทำผม ดูแลตลอดวัน
 • ถ่ายงานไม่จำกัดชุด ( ลูกค้าเตรียมชุดมาเอง ) 
 •  แต่งภาพพิเศษ 30 ภาพ 
 • ใหไฟล์ทั้งหมดพร้อมปรับแต่งแสง สี ให้ภาพสวยงาม
 •  ส่งงานเป็นไฟล์ Jpg ใส่ flash drive ที่ design มาพิเศษ
ช่างภาพ  1 ท่าน   พร้อมผู้ช่วย 1 ท่าน       ราคา 19,000.-
Option 
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการชุด สามารถไปเลือกชุดที่ร้าน Unbride  http://unibride.net ได้ในราคาพิเศษ 
 • PHOTOBOOK  60 หน้า หรือ 30 แผ่น  ราคา  3,000 THB

…………………………………………………………………………………………………………………………….

PHOTOGRAPHER BY ANUCHART PHOTOGRAPHY
M. 090 456 4449
LINE ID: ANUCHARTPHOTOGRAPHY
WWW.ANUCHARTPHOTOGRAPHY.COM
ANUCHARTS@GMAIL.COM

12695284_996799323726544_846604358_o